10 Triệu - 13 Triệu
Cập nhật: 1 tuần trước - Bạn còn 17 ngày để ứng tuyển.
Tiền thưởngChăm sóc sức khỏe

Tuyển gấp công nhân may Elite Long Thành

Công ty may mặc Elite Long Thành

Tuyển gấp
Thương Lượng
Cập nhật: 1 tháng trước - Bạn còn 17 ngày để ứng tuyển.
Tiền thưởngChăm sóc sức khỏe
8 Triệu - 12 Triệu
Cập nhật: 1 tuần trước - Bạn còn 17 ngày để ứng tuyển.
Tiền thưởngChăm sóc sức khỏe
8 Triệu - 11 Triệu
Cập nhật: 2 tháng trước - Bạn còn 17 ngày để ứng tuyển.
Tiền thưởngChăm sóc sức khỏe
Cập nhật: 2 tháng trước - Bạn còn 40 ngày để ứng tuyển.
Tiền thưởngChăm sóc sức khỏe
Cập nhật: 1 tuần trước - Bạn còn 17 ngày để ứng tuyển.
Tiền thưởngChăm sóc sức khỏe
Cập nhật: 2 tháng trước - Bạn còn 29 ngày để ứng tuyển.
Tiền thưởngChăm sóc sức khỏe
Cập nhật: 2 tháng trước - Bạn còn 53 ngày để ứng tuyển.
Tiền thưởngChăm sóc sức khỏe
Cập nhật: 1 tuần trước - Bạn còn 17 ngày để ứng tuyển.
Tiền thưởngChăm sóc sức khỏe
Cập nhật: 3 tháng trước - Bạn còn 74 ngày để ứng tuyển.
Tiền thưởngChăm sóc sức khỏe