10 Triệu - 13 Triệu
Cập nhật: 2 năm trước - Bạn còn 630 ngày để ứng tuyển.
Tiền thưởngChăm sóc sức khỏe
Cập nhật: 2 năm trước - Bạn còn 969 ngày để ứng tuyển.
Tiền thưởngChăm sóc sức khỏe