10 Triệu - 13 Triệu
Cập nhật: 1 năm trước - Bạn còn 94 ngày để ứng tuyển.
Tiền thưởngChăm sóc sức khỏe
Cập nhật: 1 năm trước - Bạn còn 434 ngày để ứng tuyển.
Tiền thưởngChăm sóc sức khỏe